Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 12
  蘇家朗 SO KA LOUNG
譚博謙 TAM POK HIM
林佳楠 LIN JIANAN
楊劍 YANG JIAN
1   5 11
2   4 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 110
  林佳楠 LIN JIANAN
楊劍 YANG JIAN
麥子浩 MAK TSZ HO
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
    棄權
System Record 170 Round of 64
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
林佳楠 LIN JIANAN
楊劍 YANG JIAN
1   13 11
2   4 11
3   8 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 200 Round of 32
  陳智源 CHAN CHI YUEN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
林佳楠 LIN JIANAN
楊劍 YANG JIAN
1   11 7
2   11 9
3   10 12
4   11 8
結果 3 1