Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2024
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 78 Round of 64
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
何丞雋 HO SHING CHUN
劉宇杰 LIU YU KIT
1   11 3
2   10 12
3   11 3
4   11 6
結果 3 1
System Record 98 Round of 32
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
鍾鎧峻 CHUNG HOI TSUN
賴永鏗 LAI WING HANG
1   11 0
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 108 Round of 16
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
周信一 CHAU SHUN YAT
鄧柏希 TANG PAK HEI
1   11 4
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 113 Quarter Final
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
黃衍傑 WONG HIN KIT
劉家志 LAU KA CHI
1   12 14
2   3 11
3   13 15
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 2
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
趙子淵 ZHAO ZIYUAN
趙子翟 ZHAO ZIDI
    棄權
System Record 46 Round of 64
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
張煒昇 CHEUNG WAI SING
何子略 HO WAYNE
1   11 1
2   11 5
結果 2 0
System Record 77 Round of 32
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN
黎騏豪 LI KI HO
蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
1   11 7
2   11 9
結果 2 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 10
  許啟熙 HUI KAI HEI
李俊賢 LEE CHUN YIN, ADRIAN
蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
1   2 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 109
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
肖子燊 XIAO ZISHEN
黃奕培 WONG YIK PUI
1   11 6
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 170 Round of 64
  蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
鍾智仁 CHUNG CHI YAN
林佳楠 LIN JIANAN
楊劍 YANG JIAN
1   13 11
2   4 11
3   8 11
4   11 13
結果 1 3