Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 61 Round of 64
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
黃添 WONG TIN
陳至洲 CHEN MATTHEW
1   11 9
2   10 12
3   11 5
結果 2 1
System Record 85 Round of 32
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
黃敬峰 WONG KING FUNG KENNETH
曾子樂 TSANG TSZ LOK
1   13 11
2   11 8
結果 2 0
System Record 97 Round of 16
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
范希諾 FAN HEI NOK
謝俊希 TSE CHUN HEI
1   11 4
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 103 Quarter Final
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
石浩倫 ISMAIL OSMAN
田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS
1   11 6
2   7 11
3   11 6
4   6 11
5   10 12
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 14 -3
  李兆良 LEE SIU LEUNG
謝樂天 TSE LOK TIN
翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
1   7 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 15 -3
  張鈺 CHEUNG YUK
楊戈 YANG GE
翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊通 YEUNG TUNG TONY
1   11 9
2   11 1
3   13 11
結果 3 0