Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 3
  余朗正 YU LANG ZHENG JUSTIN
沈澄 SHUM CHING MARVIN
林如瀚 LAM YU HON
潘健豐 PUN KIN FUNG
  棄權 棄權
System Record 55
  林如瀚 LAM YU HON
潘健豐 PUN KIN FUNG
梁凱傑 LEUNG HOI KIT
林昊瀛 LAM HO YING, VIVE
  棄權