Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 85
  王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
張煒昇 CHEUNG WAI SING
康渭琛 HONG WAI SUM
1   11 5
2   11 1
3   11 4
結果 3 0
System Record 155
  蕭子賢 SIU TSZ YIN
譚榮峯 TAM WING FUNG
王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   4 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 193 Round of 64
  王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
陳梓皓 CHAN TSZ HO
方若雷 FONG YEUK LOUIE
1   11 7
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 212 Round of 32
  王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
賀方正 HO FOR CHIN
郭世榮 KWOK SAI WING
1   5 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
劉子弘 LAU CHI WANG
張偉濤 ZHANG WAI TO
1   11 2
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 121
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
楊劍 YANG JIAN
王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   11 8
2   11 6
3   10 12
4   13 15
5   5 11
結果 2 3
System Record 176 Round of 64
  王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
李少雄 LEE SIU HUNG
李鈞浩 LEE KWAN HO
1   11 6
2   11 2
3   11 8
結果 3 0
System Record 203 Round of 32
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
王祚潤 WONG CHO YUN
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   11 3
2   11 8
3   11 1
結果 3 0