Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Doubles 男子雙打
System Record 16
  張耀升 CHEUNG YIU SING
胡振康 WU CHUN HONG
姚鎮軒 YIU CHUN HIN
卜展文 PUK CHIN MAN
1   11 8
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 72
  麥瀚升 MAK HON SING
顏嘉志 NGAN KA CHI
張耀升 CHEUNG YIU SING
胡振康 WU CHUN HONG
1   5 11
2   9 11
3   11 7
4   5 11
結果 1 3
System Record 126 Round of 64
  張耀升 CHEUNG YIU SING
胡振康 WU CHUN HONG
陳偉平 CHAN WAI PING
梁華毅 LEUNG WA NGAI
1   11 4
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 153 Round of 32
  張耀升 CHEUNG YIU SING
胡振康 WU CHUN HONG
孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   11 9
2   5 11
3   6 11
4   7 11
結果 1 3