Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 64 Round of 64
  陳凱朗 CHAN HOI LONG
何兆城 HO SIU SHING
林焯軒 LAM CHEUK HIN
黃日勤 WONG YAT KAN
1   11 6
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 88 Round of 32
  陳凱朗 CHAN HOI LONG
何兆城 HO SIU SHING
吳珈瑋 NG KA WAI
陳凱楓 CHAN HOI FUNG
1   11 7
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 100 Round of 16
  陳凱朗 CHAN HOI LONG
何兆城 HO SIU SHING
王鍵鋒 WONG KIN FUNG
吳偉賢 NG WAI YIN
1   11 5
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 106 Quarter Final
  陳凱朗 CHAN HOI LONG
何兆城 HO SIU SHING
鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
梁凱碩 LEUNG ISSAC
1   11 8
2   9 11
3   7 11
4   10 12
結果 1 3