Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 1
  余俊賢 YU CHUN YIN
馬丞康 MA SHING HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
翁震星 YUNG CHUN SING
1   8 11
2   3 11
3   12 10
4   9 11
結果 1 3
System Record 23 Round of 64
  梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
翁震星 YUNG CHUN SING
黃啟森 WONG KAI SUM, RUSSELL
郭志強 KWOK CHI KEUNG
1   12 10
2   12 10
3   5 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 44 Round of 32
  嚴文焯 YIM MAN CHEUK
李彥衡 LEE YIN HANG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
翁震星 YUNG CHUN SING
1   11 6
2   7 11
3   11 4
4   4 11
5   11 3
結果 3 2