Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U15 Double's
System Record 29
  薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
陳宇樂 CHEN YU LOK
陳宇桐 CHEN YU TUNG
1   11 13
2   6 11
結果 0 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 24
  林偉強 LAM WAI KEUNG
章俊明 CHEUNG CHUN MING DAVY
薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
1   13 11
2   8 11
3   11 3
4   7 11
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60
  薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
  棄權  

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U15 Double's 男子 U15 組雙打
System Record 25 Round of 64
  葉淳 IP SHUN PERRY
鄧卓浩 TANG CHEUK HO
薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
  棄權  
System Record 42 Round of 32
  薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
黃日謙 WONG YAT HIM
董永恆 TUNG WING HANG HAVIN
1   11 8
2   9 11
3   11 2
結果 2 1
System Record 51 Round of 16
  薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
林佳楠 LIN JIANAN
羅嘉杰 LO KA KIT
1   11 8
2   4 11
3   5 11
4   4 11
結果 1 3