Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 22
  盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
陳紫鈞 CHAN TSZ KWAN
陳朗曦 CHAN LONG HAY
1   11 8
2   11 8
3   9 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 116
  鄭銳旻 ZHENG YUI MAN
賴俊賢 LAI CHUN YIN
盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
1   11 9
2   13 11
3   8 11
4   8 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 173 Round of 64
  蔡智康 CHOI CHI HONG
朱浩弘 CHU HO WANG
盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
1   11 6
2   14 16
3   11 3
4   5 11
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 66
  邱泯政 YAU MAN CHING
伍智謙 NG CHI HIM
盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
1   6 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 144
  盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
關珈謙 KWAN KA HIM
勞衍智 LO HIN CHI
1   14 12
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 187 Round of 64
  郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
1   11 8
2   11 3
3   11 2
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U19 Double's 男子U19 組雙打
System Record 22 Round of 32
  黃曉峰 WONG HIU FUNG
黎飛陽 LAI FEI YEUNG
盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
1   9 11
2   11 6
3   4 11
4   11 9
5   10 12
結果 2 3
System Record 33 Round of 16
  呂承亨 LUI SHING HANG
麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
盧俊澄 LO CHUN CHING
李明熹 LEE MING HEI
1   11 8
2   11 7
3   8 11
4   11 7
結果 3 1