Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 18
  朱鍵鋒 CHU KIN FUNG ERIC
朱曉鋒 CHU HIU FUNG KELVIN
余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
1   4 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 88
  余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
    棄權
System Record 144 Round of 64
  林昇鵬 LAM SING PANG
黎子恒 LAI TSZ HANG
余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
1   11 8
2   11 8
3   9 11
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 172 Round of 32
  羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
1   12 10
2   5 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 186 Round of 16
  潘尚熙 POON SHEUNG HEI
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
1   9 11
2   11 4
3   11 1
4   11 4
結果 3 1