Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 58
  何嘉盛 HO KA SING
王志賢 WONG CHI YIN
林智健 LAM CHI KIN BRYAN
林星肇 LAM SING SIU
1   11 2
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 124
  何嘉盛 HO KA SING
王志賢 WONG CHI YIN
鄧皓然 TANG HO YIN
李運新 LEE WAN SAN
1   11 7
2   9 11
3   14 12
4   11 4
結果 3 1
System Record 162 Round of 64
  何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
何嘉盛 HO KA SING
王志賢 WONG CHI YIN
  棄權  
System Record 181 Round of 32
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
何嘉盛 HO KA SING
王志賢 WONG CHI YIN
1   3 11
2   11 5
3   8 11
4   11 2
5   11 8
結果 3 2