Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 28
  關耀文 KWAN YIU MAN
方釋銳 FONG SIK YUI
潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
1   11 4
2   4 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 120
  黃雋譽 WONG CHUN YU
王元熹 WONG YUEN HEI
潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
1   11 9
2   18 16
3   8 11
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 84
  黃曉峰 WONG HIU FUNG
田宇皓 TIN YU HO HUCO
潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
梁亦熙 LEUNG YIK HEI
1   10 12
2   6 11
3   11 5
4   11 8
5   11 3
結果 3 2