Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 32
  王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
賴俊熹 LAI CHUN HEI
黃子維 WONG TSZ WAI
1   11 4
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 100
  王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
雲同臻 WAN TUNG CHUN
黄栢恒 WONG PAK HANG
    棄權
System Record 150 Round of 64
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
1   7 11
2   11 6
3   6 11
4   14 12
5   5 11
結果 2 3
System Record 175 Round of 32
  吳穎奇 NG WING KI
莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD
王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
1   5 11
2   11 9
3   12 10
4   8 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 188 Round of 16
  王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   11 3
2   6 11
3   4 11
4   9 11
結果 1 3