Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 26
  盧映男 LOO YING NAM
盧映亨 LOO YING HANG
黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 12
  黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
岑子顥 SHAM TSZ HO
廖昊朗 LIU HO LONG
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 63
  李運新 LEE WAN SAN
陳智紳 CHAN CHI SUN
黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
1   8 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 121 Round of 64
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
1   8 11
2   2 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 150 Round of 32
  王德明 WONG TAK MING
鄺禹坤 KUANG YUKUN
黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
1   8 11
2   11 9
3   6 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 165 Round of 16
  黃瑞寧 WONG SUI NING
黃景文 WONG KING MAN
林志濤 LAM CHI TO
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   6 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3