Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 8
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
徐向榮 TSUI HEUNG WING
徐文進 TSUI MAN CHUN
    棄權
System Record 108
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING
何浩然 HO HO YIN
1   11 6
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 169 Round of 64
  梁灝程 LEUNG HO CHING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   7 11
2   12 10
3   6 11
4   11 8
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 31
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
1   13 11
2   7 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 99
  蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   14 12
2   5 11
3   2 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 150 Round of 64
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
1   7 11
2   11 6
3   6 11
4   14 12
5   5 11
結果 2 3