Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 111
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
陳雋琛 CHAN CHUN SUM
陳雋琦 CHAN CHUN KEI
    棄權
System Record 181
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
甘家安 KAM KA ON
李翰文 LI HON MAN
1   8 11
2   10 12
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 34
  李衡諾 LI HANG NOK
陳翹峰 CHAN KIU FUNG
李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
1   4 11
2   11 9
3   11 13
4   10 12
結果 1 3
System Record 115
  方漢平 FONG HON PING
鄭文邦 CHENG MAN BONG JAMES
李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
1   12 10
2   11 7
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 120
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
鮑奕文 PAU YIK MAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   4 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 19
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 33
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
曾浩賢 TSANG HO YIN
譚立恆 TAM RYAN LAP-HENG
    棄權
System Record 110
  黃銘禧 WONG MING HEI
黃銘智 WONG MING CHI
李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
  棄權  
System Record 162 Round of 64
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
黃逸飛 WONG YAT FEI
黎文敬 LAI MAN KING
1   9 11
2   11 2
3   16 14
4   11 6
結果 3 1
System Record 188 Round of 32
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
許鈞濤 HUI KWAN TO
朱凱源 CHU HOI YUEN
1   11 7
2   8 11
3   7 11
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 23
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
陳俊穎 CHAN CHUN WING
姚學禮 YIU HOK LAI
    棄權
System Record 85
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
    棄權
System Record 137 Round of 64
  陳文浩 CHAN MAN HO
林芳燕 LAM FONG YIN
李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
1   11 7
2   6 11
3   11 2
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 49
  高仲恒 KO CHUNG HANG
陳永權 CHAN WING KUEN
李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
1   15 13
2   12 10
3   8 11
4   6 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 112
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
余俊賢 YU CHUN YIN
馬丞康 MA SHING HONG
1   11 4
2   11 6
3   11 13
4   6 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 146 Round of 64
  張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR
劉穎倪 LIU YING NI
李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
1   11 7
2   8 11
3   11 7
4   8 11
5   17 15
結果 3 2