Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U19 Double's 男子 U19 組雙打
System Record 27 Round of 64
  黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
曲天睿 QU TIN YUI
許一 XU YI
1   7 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 17
  杜俊彥 DOO ZOEN JIN
李潼謙 LI TUNG HIM MARCO
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 9
2   11 3
3   13 11
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 2
  梁建宗 LEUNG KIN CHUNG
梁榮基 LEUNG WING KEI
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 1
2   13 11
3   11 3
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U19 Double's 男子U19 組雙打
System Record 16 Round of 32
  蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 43
  葉淳 IP SHUN PERRY
鄧卓浩 TANG CHEUK HO
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   6 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 110
  曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 5
2   11 8
3   11 4
結果 3 0