Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 101
  鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
鄭嘉燁 CHENG KA IP
鄭小班 CHENG HSIAO PAN
1   11 3
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 165
  曾浚明 TSANG CHUN MING
鄭頌泓 CHENG CHUNG WANG
鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
1   8 11
2   11 9
3   10 12
4   11 7
5   11 3
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60
  薛諾天 SIT NOK TIN
劉哲安 LAU CHIT ON
鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
  棄權  
System Record 140
  鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
1   8 11
2   12 10
3   11 6
4   8 11
5   10 12
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 55
  鄧啟恆 TANG KAI HANG
袁匡鉦 YUEN HONG CHING
吳浩賢 NG HO YIN
胡景祺 WU KING KI
1   11 7
2   7 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3