Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 91
  林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
楊世豪 YEUNG SAI HO CLEMENT
彭俊賢 PANG CHUN YIN
1   11 6
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 159
  李柏濠 LEE PAK HO
黃力融 WONG LIK YUNG
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   11 7
2   11 9
3   4 11
4   9 11
5   12 10
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 63
  吳浩賢 NG HO YIN
胡景祺 WU KING KI
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   4 11
2   12 10
3   9 11
4   17 15
5   9 11
結果 2 3
System Record 141
  周靖橋 CHAU CHING KIU
楊嘉謙 YEUNG KA HIM
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   3 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 186 Round of 64
  林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
郭世榮 KWOK SAI WING
1   11 5
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 208 Round of 32
  鄧浩揚 TANG HO YEUNG
葉奕延 YAP YIK YIN
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   6 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 219 Round of 16
  賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   11 3
2   11 4
3   9 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 22
  梁子賢 LEUNG TSZ YIN
冼冠廷 SIN KWUN TING
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
    棄權