Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 7
  袁千揚 YUEN CHIN YEUNG
葉銘軒 YAP MING HIN
吳宇洋 NG YU YEUNG
蕭家健 SIU KA KIN
  棄權  
System Record 107
  黃俊軒 WONG CHUN HIN
莊竣晞 CHONG CHUN HEI
吳宇洋 NG YU YEUNG
蕭家健 SIU KA KIN
1   5 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 169 Round of 64
  吳宇洋 NG YU YEUNG
蕭家健 SIU KA KIN
陳智源 CHAN CHI YUEN
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   9 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 44
  吳宇洋 NG YU YEUNG
蕭家健 SIU KA KIN
梁志建 LEUNG CHI KIN
杜俊彥 DOO ZOEN JIN
  棄權 棄權