Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 1
  李皓正 LI SAMUEL
關進宏 KWAN CHUN WANG
劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
王昀希 WONG WAN HEI
1   1 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 56
  李皓正 LI SAMUEL
關進宏 KWAN CHUN WANG
關耀文 KWAN YIU MAN
方釋銳 FONG SIK YUI
1   11 4
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 137
  趙崇一 CHIU SUNG YAT
黃子皓 WONG TSZ HO
李皓正 LI SAMUEL
關進宏 KWAN CHUN WANG
1   2 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 184 Round of 64
  李皓正 LI SAMUEL
關進宏 KWAN CHUN WANG
譚朗聰 TAM LONG CHUNG
溫保庭 WAN PO TING
1   8 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 67
  李皓正 LI SAMUEL
關進宏 KWAN CHUN WANG
嚴浩然 YENN HO YIN
梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
1   9 11
2   13 11
3   11 13
4   11 9
5   11 13
結果 2 3