Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   U15 Mixed Doubles U15 混合雙打
System Record 13 Round of 64
  李子言 LEE TSZ YIN
歐芷凝 AU KINKI
梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
1   6 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 31 Round of 32
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
季倫熙 JI LUNXI
張彥婷 ZHANG YVONNE YIN TING
1   9 11
2   9 11
結果 0 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 26 -4
  鄭立橋 CHENG LAP KIU
李梓維 LEE TSZ WAI
梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
1   11 4
2   11 5
3   7 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 29 -4
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
黎芷其 LAI CHI KI
鄭頌泓 CHENG CHUNG WANG
1   11 5
2   7 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 41
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
周宛縈 CHOW YUEN YING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   12 10
2   4 11
3   12 10
4   2 11
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   U15 Mixed Doubles U15 混合雙打
System Record 12 Round of 32
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
陳柏祖 CHAN PAK CHO PEDRO
張萃雯 CHEUNG SUI MAN
1   11 6
2   7 11
3   11 6
結果 2 1
System Record 22 Round of 16
  耿悅 KANG YUET
耿卓 KANG CHEUK
梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
1   7 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 27 Quarter Final
  黎騏豪 LI KI HO
黃祉睿 WONG TSZ YUI
梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
譚芯宇 TAM CLARICE
1   11 3
2   11 8
3   11 8
結果 3 0