Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 39
  吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
陳潤恒 CHAN YUN HANG
鄺家輝 KWONG KA FAI
陳垂捷 CHAN SUI CHIT
1   6 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 13
  張永健 CHEUNG WING KIN
蔡嘉樂 CHOI KA LOK
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
陳潤恒 CHAN YUN HANG
1   10 12
2   9 11
3   11 8
4   11 8
5   9 11
結果 2 3
System Record 75
  吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
陳潤恒 CHAN YUN HANG
陳柏熹 CHAN PAK HEI
朱朗逸 CHU LONG YAT
1   11 2
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 132 Round of 64
  黎俊偉 LAI CHUN WAI ROGER
林英銳 LIN YING JUI
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
陳潤恒 CHAN YUN HANG
1   7 11
2   5 11
3   11 8
4   11 9
5   4 11
結果 2 3
System Record 161 Round of 32
  吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
陳潤恒 CHAN YUN HANG
朱凱民 CHU HOI MAN
朱凱源 CHU HOI YUEN
1   9 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 58
  李志潔 LEE CHI KIT
吳兆騏 NG SIU KI
吳維祺 NG WAI KI, MICHAEL
陳潤恒 CHAN YUN HANG
1   11 6
2   11 4
3   11 13
4   4 11
5   11 8
結果 3 2