Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 33
  屈睿蕎 WAT YUI KIU
馮慧珠 FUNG WAI CHU
霍佩瑩 FOK PUI YING
黃正盈 WONG CHING YING
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 16
  霍佩瑩 FOK PUI YING
黃正盈 WONG CHING YING
簡家順 KAN KA SHUN
鄧傲雲 TANG AO YUN
1   11 7
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 74 Round of 64
  關洛琳 KWAN LOK LAM
賴穎芯 LAI WING SUM VENUS
霍佩瑩 FOK PUI YING
黃正盈 WONG CHING YING
1   11 4
2   13 11
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 35
  吳幸洳 NG HANG YU
黃文懿 WONG MAN YI
霍佩瑩 FOK PUI YING
黃正盈 WONG CHING YING
1   6 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 74 Round of 64
  霍佩瑩 FOK PUI YING
黃正盈 WONG CHING YING
吳玫薈 NG MUI WUI
王婷莛 WONG TING TING
1   11 13
2   3 11
3   5 11
結果 0 3