Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 86
  吳穎奇 NG WING KI
郭世榮 KWOK SAI WING
廖定謙 LIU TING HIM
司徒敬倫 SZETO KING LUN
    棄權
System Record 194
  吳穎奇 NG WING KI
郭世榮 KWOK SAI WING
李嘉謙 LEE KA HIM
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 4
2   11 7
3   6 11
4   11 13
5   11 8
結果 3 2
System Record 248 Round of 64
  吳穎奇 NG WING KI
郭世榮 KWOK SAI WING
麥浩正 MAK HO CHING
姚鎮軒 YIU CHUN HIN
1   5 11
2   11 7
3   11 7
4   11 9
結果 3 1
System Record 275 Round of 32
  吳穎奇 NG WING KI
郭世榮 KWOK SAI WING
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   7 11
2   11 9
3   5 11
4   9 11
結果 1 3