Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 7
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
簡家順 KAN KA SHUN
陳麗萍 CHAN LAI PING
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 57 Round of 64
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
羅以琳 LAW YEE LAM
陳郁玟 CHEN YU WEN
1   11 5
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 87 Round of 32
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
萬曉汶 MAN HIU MAN
陳臻穎 CHAN CHUN WING
1   11 3
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 102 Round of 16
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
柳嘉靜 LAU KA CHING
李瑩影 LEE YING YING
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 109 Quarter Final
  李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
周穎詩 CHAU WING SZE
陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
1   11 6
2   9 11
3   10 12
4   11 5
5   7 11
結果 2 3
System Record 113 Semi Final
  陳俏言 CHAN CHIU YIN
羅卓琳 LAW CHEUK LAM
馮慧珠 FUNG WAI CHU
吳詠琳 NG WING LAM
1   6 11
2   2 11
3   11 8
4   6 11
結果 1 3