Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 82
  林慶樂 LAM HING LOK
翁狄偉 YUNG DICK WAI DICKY
林如瀚 LAM YU HON
吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   9 11
2   13 11
3   6 11
4   11 9
5   4 11
結果 2 3
System Record 141 Round of 64
  潘尚熙 POON SHEUNG HEI
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
林如瀚 LAM YU HON
吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   6 11
2   12 10
3   12 10
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 135
  黎騏豪 LI KI HO
劉家志 LAU KA CHI
林如瀚 LAM YU HON
吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   9 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 218
  卓俊華 CHEUK CHUN WA
曾允軒 TSANG WAN HIN
林如瀚 LAM YU HON
吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   5 11
2   2 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 260 Round of 64
  林如瀚 LAM YU HON
吳卓軒 NG CHEUK HIN
李浩賢 LEE HO YIN
何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
1   11 6
2   11 8
3   4 11
4   7 11
5   8 11
結果 2 3