Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 158
  胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
林昇鵬 LAM SING PANG
蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
    棄權
System Record 230
  胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
莫謹瑚 MOK KAN WU
伍建昇 NG KIN SING
1   11 8
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 266 Round of 64
  胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
丁少聰 TING SIU CHUNG
楊劍 YANG JIAN
1   11 4
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 284 Round of 32
  胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
游華添 YAU WAH TIM
張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
1   5 11
2   11 6
3   11 3
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 293 Round of 16
  胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
潘尚熙 POON SHEUNG HEI
任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN
1   11 3
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 297 Quarter Final
  李朗軒 LEE LONG HIN
朱栢聰 CHU PAK CHUNG
胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   9 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 299 Semi Final
  于諾 YU NOK
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
胡振康 WU CHUN HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   11 8
2   12 10
3   11 13
4   11 5
結果 3 1