Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Boys U19 Double's 男子 U19 組雙打
System Record 18 Round of 64
  簡永昌 KAN WING CHEONG
關澤祺 GUAN CHAK KI
蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
1   12 14
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 41 Round of 32
  蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
羅新彥 LO SUN YIN
張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   11 9
2   6 11
3   11 8
4   6 11
5   10 12
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Boys U19 Double's 男子U19 組雙打
System Record 3 Round of 64
  蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
莊竣傑 CHONG CHUN KIT
林奧夫 LAM O FOO
1   11 7
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 16 Round of 32
  蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
黃浩竣 WONG HO CHUN
譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 30 Round of 16
  陳知行 CHAN CHI HANG
麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
1   7 11
2   11 8
3   6 11
4   11 6
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 169
  蘇旭暉 SO YUK FAI
胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW
羅頌榮 LAW CHUNG WING
黃仲祺 WONG CHUNG KI
1   5 11
2   11 7
3   10 12
4   11 7
5   4 11
結果 2 3