Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 93
  姚曉原 JIU HIU YUEN
郭煜圻 KWOK YUK KI KINGSLEY
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
  棄權  
System Record 197
  李駿傑 LEE CHUN KIT
甘家樂 KAM KA LOK
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   5 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 249 Round of 64
  阮浩軒 YUEN HO HIN
吳瑋豐 NG WAI FUNG
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   10 12
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 275 Round of 32
  吳穎奇 NG WING KI
郭世榮 KWOK SAI WING
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   7 11
2   11 9
3   5 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 288 Round of 16
  鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   12 14
2   14 16
3   6 11
結果 0 3
System Record 295 Quarter Final
  朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
黃健惺 WONG KIN SING
鄧凱仁 TANG HOI YEN
1   14 12
2   11 7
3   13 15
4   7 11
5   11 2
結果 3 2
System Record 298 Semi Final
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
朱曉宇 CHU HIU YU
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   15 13
2   11 6
3   6 11
4   11 5
結果 3 1