Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 72 Round of 64
  梁航菲 LEUNG HONG FEI
鄭思言 CHENG SZE YIN
黃芊柔 WONG CHIN YAU
劉麒 LIU QI
1   8 11
2   2 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 94 Round of 32
  袁麗琪 YUEN LAI KI
林煒詩 LAM WAI SZE
黃芊柔 WONG CHIN YAU
劉麒 LIU QI
1   5 11
2   6 11
3   11 8
4   4 11
結果 1 3
System Record 105 Round of 16
  吳穎祺 NG WING KEI
蔡麗姸 TSOI LAI IN
黃芊柔 WONG CHIN YAU
劉麒 LIU QI
1   7 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 111 Quarter Final
  黃芊柔 WONG CHIN YAU
劉麒 LIU QI
麥子詠 MAK TZE WING
李清韻 LI CHING WAN
1   10 12
2   6 11
3   6 11
結果 0 3