Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 64
  余俊賢 YU CHUN YIN
盧祖銘 LO CHO MING
黃建熙 WONG KIN HEI
藍心聰 LAM SUM CHUNG
1   11 6
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 183
  余俊賢 YU CHUN YIN
盧祖銘 LO CHO MING
吳迪匡 NG TIK HONG
王健豪 WONG KIN HO
1   11 7
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 242 Round of 64
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
黃翰林 WONG HON LAM
余俊賢 YU CHUN YIN
盧祖銘 LO CHO MING
1   9 11
2   8 11
3   11 9
4   13 15
結果 1 3
System Record 272 Round of 32
  余俊賢 YU CHUN YIN
盧祖銘 LO CHO MING
馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
1   14 16
2   4 11
3   5 11
結果 0 3