Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 28
  梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
李逸軒 LEE YAT HIN
何胤廷 HO WESLEY
吳爾謙 NG YI HIM
1   11 5
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 123
  梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
李逸軒 LEE YAT HIN
陳君皓 CHAN KWAN HO
曾俊海 TSANG CHUN HOI
1   11 6
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 212
  陳樂晞 CHAN LOK HEI
黃雋譽 WONG CHUN YU
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
李逸軒 LEE YAT HIN
1   7 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 257 Round of 64
  梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
李逸軒 LEE YAT HIN
蘇致 SU ZHI
李漢銘 LI HON MING
1   6 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3