Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 129
  黃澤恩 WONG CHAK YAN
葉澄生 YIP CHING SANG
陳浩樑 CHAN HO LEUNG
麥子浩 MAK TSZ HO
1   4 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 2
  方啓光 FONG LUCCAS
范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN
黃澤恩 WONG CHAK YAN
葉澄生 YIP CHING SANG
1   11 8
2   11 9
3   6 11
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 73
  樊諱諾 FAN WAI NOK
陳厚澤 CHAN HAU CHAK
黃澤恩 WONG CHAK YAN
葉澄生 YIP CHING SANG
  棄權  
System Record 148
  黃澤恩 WONG CHAK YAN
葉澄生 YIP CHING SANG
何季興 HO KWAI HING
孔暐燁 HUNG WAI IP
1   4 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 13
  黃澤恩 WONG CHAK YAN
葉澄生 YIP CHING SANG
葉銘軒 YAP MING HIN
黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   7 11
2   14 12
3   11 7
4   7 11
5   3 11
結果 2 3