Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 115 -3
  何兆城 HO SIU SHING
黃鎧廸 WONG HOI TIK
蘇致 SU ZHI
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   3 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 121 -3
  朱毅
李漢銘 LI HON MING
蘇致 SU ZHI
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   11 7
2   6 11
3   11 8
4   11 4
結果 3 1
System Record 124 -3
  黃鎮廷 WONG CHUN TING
黃嘉浩 WONG KA HO
蘇致 SU ZHI
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   11 2
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 131 -3 Third Place
  蘇致 SU ZHI
劉縉諾 LAU CHUN NOK
吳卓軒 NG CHEUK HIN
江天一 JIANG TIAN YI
1   3 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3