Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 124
  游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
馬丞康 MA SHING HONG
梁灝程 LEUNG HO CHING
  棄權 棄權
System Record 213
  游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
蘇致 SU ZHI
李漢銘 LI HON MING
  棄權  

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 20 -3
  游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
楊振洛 YEUNG CHUN LOK
1   11 4
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 41
  游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
黃思浩 WONG SZE HO
黃俊 WONG JUN
  棄權 棄權
System Record 109
  任佩山 YAM PUI SHAN
陳家麟 CHAN KA LUN
游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 46
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
黎子恒 LAI TSZ HANG
游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
    棄權