Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 45
  羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
黃清楠 WONG CHING NAM
江紹銘 KONG SIU MING
1   11 5
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 130
  林佳楠 LIN JIANAN
羅嘉杰 LO KA KIT
羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
  棄權  
System Record 180 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
1   11 7
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 15
  羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
陳暐喬 CHAN WAI KIU
陳鉦嵐 CHAN CHING NAM
    棄權
System Record 85
  詹朗天 CHIM LONG TIN
馬希樂 MA HEI LOK
羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
  棄權  
System Record 143 Round of 64
  羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
謝梓朗 TSE TSZ LONG
余家匡 YU KA HONG
1   9 11
2   11 2
3   14 12
4   13 11
結果 3 1
System Record 172 Round of 32
  羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
余俊賢 YU CHUN YIN
布銘亮 PO MING LEONG
1   12 10
2   5 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 55 -3
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING
黃耀民 WONG YIU MAN
羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
1   11 9
2   10 12
3   11 2
4   11 8
結果 3 1