Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 126
  蘇學龍 SOO HOK LUNG
陳以信 CHAN YEE SHUN
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
1   11 2
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 86
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
高永洋 KO WING YEUNG
蔡孟麒 CHOI MANG KI
1   8 11
2   11 6
3   9 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 33
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
蔡楠 TSOI DIJON JACK
周正邦 ZHOU ZHENG BANG
1   16 14
2   11 9
3   9 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 141
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   7 11
2   11 3
3   7 11
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 55
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
楊甯 YEUNG NING RICHARD
游華添 YAU WAH TIM
1   4 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 73
  蔡奕韜 CHOI YIK TO
單培軒 SIN PUI HIN
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
  棄權  
System Record 141
  周恩賜 CHAU YAN CHI
麥偉倫 MAK WAI LUN
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
1   11 4
2   11 6
3   11 2
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 46
  崔誌謙 CHUI CHI HIM
阮欣浚 YUEN YAN CHUN
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
1   7 11
2   11 7
3   11 4
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 90
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
任佩山 YAM PUI SHAN
陳家麟 CHAN KA LUN
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 73
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
林永堅 LAM WING KIN
李俊彥 LEE CHUN YIN
1   11 6
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 137
  楊駿亨 YEUNG CHUN HANG
許仕權 HUI SHI KUEN PETER
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
1   10 12
2   11 6
3   7 11
4   11 6
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 13
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
葉楚駿 IP CHO CHUN
鄭禮昌 JAN LAI CHEONG
1   11 1
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 67
  黎懿聰 LAI YEE CHUNG CLEMENT
陳匯禧 CHAN WUI HEI
江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
  棄權  
System Record 124 Round of 64
  江陽宜 KONG YEUNG YEE
區漢達 AU HON DA KENNETH
司徒敬倫 SZETO KING LUN
朱曉宇 CHU HIU YU
1   7 11
2   6 11
3   11 13
結果 0 3