Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 21
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   10 12
2   11 13
3   11 6
4   13 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 104
  羅容斐 LAW YUNG FEI
羅啟泓 LAW KAI WANG
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   8 11
2   9 11
3   12 10
4   12 10
5   11 7
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 55 Round of 64
  冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG
許岸銓 HUI NGON CHUEN
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   11 13
2   5 11
3   13 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 83 Round of 32
  陳家浩 CHAN KA HO
謝智信 TSE CHI SHUN
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   7 11
2   13 11
3   3 11
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 97 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
吳家進 NG KA CHUN
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   3 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 104 Quarter Final
  黃樂軒 WONG LOK HIN
黃鎧廸 WONG HOI TIK
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   9 11
2   11 6
3   6 11
4   11 2
5   11 6
結果 3 2