Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 87
  梁健邦 LEUNG KIN PONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
彭錦華 PANG KAM WA
蘇英傑 SO YING KIT
1   11 8
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 145 Round of 64
  梁健邦 LEUNG KIN PONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
陳文浩 CHAN MAN HO
林芳燕 LAM FONG YIN
1   10 12
2   12 10
3   9 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 30
  李晏庄 LEE YAN ZHUANG
趙子聰 CHIU TSZ CHUNG
梁健邦 LEUNG KIN PONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
  棄權  
System Record 89
  佘國光 SHARE KWOK KWONG
何耀坤 HO YIU KWAN EDDIE
梁健邦 LEUNG KIN PONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
1   11 13
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 135 Round of 64
  梁健邦 LEUNG KIN PONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
鄧肇賢 TANG SIU YIN
何卓翰 HO CHEUK HON
1   5 11
2   11 5
3   11 3
4   11 3
結果 3 1
System Record 158 Round of 32
  梁健邦 LEUNG KIN PONG
黎俊生 LAI CHUN SANG
王浩軒 WONG HO HIN
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   6 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3