Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 163
  陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
陳樂晞 CHAN LOK HEI
黃雋譽 WONG CHUN YU
1   9 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 31
  趙崇哲 CHIU SUNG CHIT
曾廣權 TSANG KWONG KUEN
陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   3 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 63 Round of 64
  陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
任紀霆 YAM KEI TING
麥港生 MAK KONG SANG
    棄權
System Record 81 Round of 32
  吳卓軒 NG CHEUK HIN IVAN
蔡均朗 TSAI KWAN LONG
陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   12 14
2   11 7
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 90 Round of 16
  吳爾謙 NG YI HIM
陳英龍 CHAN YING LUNG
陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   11 4
2   11 6
3   12 10
結果 3 0