Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Girls U18 Double's 女子 U18 組雙打
System Record 1 Round of 64
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
黃芊柔 WONG CHIN YAU
應瑋琪 YING WAI KI
陳穎浠 CHAN WING HEI WINNIE
1   11 3
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 33 Round of 32
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
黃芊柔 WONG CHIN YAU
陳臻穎 CHAN CHUN WING
張詠然 CHEUNG WING YIN CHLOE
1   11 7
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 49 Round of 16
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
黃芊柔 WONG CHIN YAU
林欣慧 LAM YAN WAI
高舒婷 KO SHU TING
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 57 Quarter Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
黃芊柔 WONG CHIN YAU
許煒 HUI WAI PHOEBE
嚴浩晴 YENN HO CHING
1   11 6
2   13 15
3   7 11
4   11 4
5   11 2
結果 3 2
System Record 61 Semi Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
黃芊柔 WONG CHIN YAU
文迪君 MAN DICK KWAN
潘逸 POON YAT
1   11 9
2   8 11
3   13 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 63 Final
  馮慧珠 FUNG WAI CHU
黃芊柔 WONG CHIN YAU
江芷林 KONG TSZ LAM
陳劭藍 CHAN SHIU LAM CHELSEA
1   7 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3