Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 69 Round of 64
  呂承亨 LUI SHING HANG
甄正彥 YAN MASA HIKO
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
李翰文 LI HON MAN
1   9 11
2   9 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3
System Record 89 Round of 32
  洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN
曾憲泓 TSANG HIN WANG
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
李翰文 LI HON MAN
1   11 5
2   3 11
3   8 11
4   11 9
5   7 11
結果 2 3
System Record 99 Round of 16
  黃曉峰 WONG HIU FUNG
郭浩饒 KWOK HO YIU
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
李翰文 LI HON MAN
1   2 11
2   13 11
3   3 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 104 Quarter Final
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
姚鈞濤 YIU KWAN TO
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
李翰文 LI HON MAN
1   11 8
2   11 6
3   11 6
結果 3 0