Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 29
  黃煒傑 HUANG WAI KIT
鄺梓灝 KWONG TSZ HO
朱健強 CHU KIN KEUNG
李震庭 LI CHUN TING EDWIN
1   9 11
2   6 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 18
  黃煒傑 HUANG WAI KIT
鄺梓灝 KWONG TSZ HO
楊德勤 YEUNG DUNCAN
鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN
1   11 8
2   11 3
3   7 11
4   10 12
5   11 9
結果 3 2
System Record 58 Round of 64
  梁樂軒 LEUNG LOK HIN
李頌 LEE CHUNG
黃煒傑 HUANG WAI KIT
鄺梓灝 KWONG TSZ HO
1   8 11
2   11 2
3   11 3
4   11 6
結果 3 1