Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 113
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
黃耀民 WONG YIU MAN
呂陶 LUI TO
1   7 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 64 Round of 64
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG
陳沚桓 CHAN TSZ HYUN
1   11 7
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 88 Round of 32
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
林星宇 LIN SING YU
葉桓彬 YE WUN PAN
1   11 6
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 100 Round of 16
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
陳尚恩 CHAN SHEUNG YAN
陳尚曦 CHAN SHEUNG HEI
1   11 8
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 106 Quarter Final
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
施宇浚 SHIH YU CHUN
蔡錦滔 CHOI KAM TO
1   4 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 34
  李子軒 LI TSZ HIN
黃柏皓 WONG PAK HO JASPER
陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
  棄權  
System Record 160
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
陳家麟 CHAN KA LUN
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
1   6 11
2   11 9
3   6 11
4   1 11
結果 1 3