Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 6
  黃雋溢 WONG CHUN YAT
陳衍惺 CHAN HIN SING
梁斌 LEUNG BUN
黃景輝 WONG KING FAI
1   11 9
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 106
  黃雋溢 WONG CHUN YAT
陳衍惺 CHAN HIN SING
馬昭然 MA CHIU YIN AUSTIN
葉思齊 YIP RYLAN
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 168 Round of 64
  黃冠綸 WONG KOON LUN
李振聲 LEE CHUN SING
黃雋溢 WONG CHUN YAT
陳衍惺 CHAN HIN SING
1   11 5
2   10 12
3   11 9
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 69 -3
  謝景禧 TSE KING HEI
梁華毅 LEUNG WA NGAI
黃雋溢 WONG CHUN YAT
陳衍惺 CHAN HIN SING
1   6 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 105
  李兆良 LEE SIU LEUNG
羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
黃雋溢 WONG CHUN YAT
陳衍惺 CHAN HIN SING
    棄權