Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 42
  葉凱翹 IP HOI KIU CHARIS
潘曉欣 POON HIU YAN
黃月玲 WONG YUET LING GINA
龍信衡 LUNG SHUN HANG
1   12 10
2   11 9
3   5 11
4   16 14
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Girls Double's 女子雙打
System Record 31
  黃鉫淇 WONG KA KI
李美柔 LI MEI YAU NICOLE
黃月玲 WONG YUET LING GINA
龍信衡 LUNG SHUN HANG
1   7 11
2   6 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 76 Round of 64
  黃月玲 WONG YUET LING GINA
龍信衡 LUNG SHUN HANG
張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY
張晶笙 CHEUNG CHING SANG
1   8 11
2   8 11
3   11 7
4   11 6
5   11 6
結果 3 2
System Record 99 Round of 32
  王重云 WONG CHUNG WAN
盧樂兒 LO LOK YEE
黃月玲 WONG YUET LING GINA
龍信衡 LUNG SHUN HANG
1   11 2
2   11 2
3   11 5
結果 3 0