Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 35
  李昕蕎 LEE YAN KIU
梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
劉智賢 LAU CHI YIN
許芷茵 HUI TSZ YAN
1   11 3
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 98 Round of 64
  李昕蕎 LEE YAN KIU
梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
陳祉竣 CHAN TSZ CHUN
梁晴睎 LEUNG CHING HEI
1   5 11
2   11 5
3   9 11
4   11 6
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 40 -4
  朱成竹 ZHU CHENGZHU
林兆恒 LAM SIU HANG
李昕蕎 LEE YAN KIU
梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   11 4
2   11 7
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 31
  李昕蕎 LEE YAN KIU
梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
黃詠霖 WONG WING LAM LEONA
黎冠璋 LAI KWUN CHEUNG, PETER
1   11 6
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 92
  沈家齊 SUM KA CHAI
李證兒 LEE CHING YI
李昕蕎 LEE YAN KIU
梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
  棄權  
System Record 127 Round of 64
  李昕蕎 LEE YAN KIU
梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
黃雲志 WONG WAN CHI
鍾善穎 CHUNG SIN WING
1   9 11
2   8 11
3   13 11
4   12 14
結果 1 3