Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Double's 男子 U18 組雙打
System Record 61 Round of 64
  李祖東 LEE CHO TUNG
王昀希 WONG WAN HEI
梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
1   13 15
2   5 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 85 Round of 32
  陳允祈 CHAN WAN KI
雷悅謙 LUI YUET HIM
梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
1   7 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 97 Round of 16
  梁樂軒 LEUNG LOK HIN
李頌 LEE CHUNG
梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
1   7 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 103 Quarter Final
  聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
1   11 8
2   10 12
3   14 12
4   4 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 110
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
羅樹榮 LO SHU WING
霍祥福 FOK CHEUNG FUK
1   11 9
2   11 9
3   8 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 198
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
陳志恒 CHAN CHI HAN
1   11 4
2   12 10
3   11 8
結果 3 0
System Record 242 Round of 64
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
張永健 CHEUNG WING KIN
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
1   11 9
2   12 10
3   4 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 264 Round of 32
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
李嘉謙 LEE KA HIM
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   11 3
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 275 Round of 16
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
施穎亨 SHIH WING HANG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
1   11 13
2   5 11
3   12 10
4   9 11
結果 1 3